Vzdělávání pro zaměstnance

Vzdělávání úředníků veřejné správy

Společnost Equica se, kromě poradenské a konzultační činnosti, zaměřuje i na oblast vzdělávání úředníků veřejné správy. Vzdělávání a školení je zaměřeno na oblast měkkých dovedností v oblasti strategického řízení, procesního řízení, projektového řízení a řízení lidských zdrojů. Každý absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování příslušného kurzu.

Termíny realizace jednotlivých kurzů nejsou vypisovány předem, ale jsou stanoveny na základě jednání se zákazníkem.

Akreditované vzdělávání úředníků územní veřejné správy

Společnost Equica je na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra Č. j. MV-105350-3/ODK-2016 akreditovanou vzdělávací institucí – číslo akreditace je AK/I-57/2013. V této souvislosti Equica poskytuje akreditované vzdělávání úředníkům územní veřejné správy dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra má společnost Equica akreditované kurzy v oblasti strategického řízení, procesního řízení, projektového řízení a řízení lidských zdrojů pro úředníky územní veřejné správy

  • Akreditované kurzy v rozsahu 8 h a 16 h jsou určeny pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance úřadu.
  • Akreditovaný vzdělávací kurz Strategické plánování a řízení
  • Akreditovaný vzdělávací kurz Procesní řízení
  • Akreditovaný vzdělávací kurz Projektové řízení
  • Akreditovaný vzdělávací kurz Řízení lidských zdrojů
  • Akreditovaný vzdělávací kurz Finanční řízení a plánování obce

Vzdělávání zastupitelů obce

Equica mimo akreditovaná školení pro úředníky veřejné správy dle zákona č.312/2002 Sb. nabízí i školení pro (staro)nové zastupitele a radní, jehož cílem je seznámení se s principy a fungování řízení obce nebo města.

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás prosím kontaktujte na obchod@equica.cz.